Committee

ORGANIZING COMMITTEE
Organizing Chairperson

Dr. Alka Karnik

Dr. Asif Momin

Dr. Alpana Joshi

Scientific Committee

Dr. Nitin Chaubal

Dr. Chander Lulla

Dr. Mohit Shah

Dr. Ashwin Lawande

Working Committee

Dr. P K Shah

Dr. Mandakini Megh

Dr. Sunil Shah

Dr. Mrudula Bapat

Dr. Rajesh Kamble

Dr. Rajas Chaubal

Dr. Pooja Punjani

SRU President

Dr. Nirvikar Dahiya

Dr. Hemangini Thakkar

Dr Shenaz Momin

Dr. Samir Gandhi

Dr. Hemal Maniar

Dr. Chetan Singhal

Dr. Aviash Mural

Dr. Vikrant Desai

Dr. Ashok Patel

Dr. Harish Shahdadpuri

Dr. Somnath Babhale

Dr. Yogendra Mhashilkar

Dr. Shlok Lolge